MENY LUKK

Gården Grong - SOLGT!

Prisantydning: 7 430 000 kr
Omkostninger: 187 092 kr
Totalpris: 7 617 092 kr
Kommunale avgifter: 27 471 kr per år
Boligtype: Landbrukseiendom
Bruksareal: 544 m²
Bruttoareal: 613 m²
Eieform: Selveier
Verditakst: 7 430 000 kr
Byggeår: 1968
Energimerking: G - Mørkegrønn
Tomt: Eiet tomt
Tomteareal: 1820500 m² (eiet)
Omkostninger oppsett: 7 430 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
185 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 7 430 000,-))
--------------------------------------------------------
187 092,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
7 617 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Henrik Båfjord
41 79 72 00
baafjord@landbruksmegling.no  Komplett salgsoppgave: Vis Pdf
  Vising: 04.11.2020 17:00
  Ønsker du å delta på visning må du i forkant avtale eget tidspunkt med megler tlf 417 97 200
  Adresse: Grongvegen 48, 7870 Grong

  Beliggenhet

  Adresse

  Grongvegen 48 7870 Grong

  Matrikkel

  Gnr. 30 bnr. 3 i Grong kommune

  Beliggenhet, adkomst

  Eiendommen ligger i et aktivt landbruksområde midt i mellom de andre Grong-gårdene. Gårdstunet ligger mellom Grongvegen og Laksvegen med utsikt i retning Namsen. Det er 1,1 km til Grong sentrum. I Grong sentrum finner en alt av kommunale tjenester, tog og busstasjon, E6 ligger like ved, samt butikker og maskinforhandlere. Det er ca 45 km til Namsos. Gårdstunet har en høyde over havet på 27 meter. Øverste punkt på eiendommen ligger opp mot 470 meter over havet.
  Eiendommen grenser også til lakselven Namsen som omtales som Dronningen av Norges Lakseelver grunnet rike fangster av storlaks og eiendommen inngår i Grong valdet.  I Grong og nærområdene er det også attraktive tur- og friområder samt alpinanlegg og flotte oppkjørte langrennsløyper på vinteren.

  Gården Grong

  Gården Grong er totalt sett en landbrukseiendom med mange bygninger, mye skog og bra jordgrunnlag.

  Arealene på eiendommen har en god arrondering. Med unntak av 20 daa som ligger omkring 2,5 km nordøst for gårdstun ved Berge, ligger alle arealene i tilknytning til gårdstun. Skiftene er lettdrevet og det største skiftet er på 94,3 daa.
  Skogbruksarealene fordeler seg på flere teiger. Hovedteigen strekker seg nordover fra Gårdstun og inn over mot Fagerliklumpen mens det er flere mindre teiger nært vei. Deler av arealene har lang driftsvei, mens en del av brukbare skogbruksområder befinner seg rundt gårdstun.

  Eiendommen har også en betydelig inntekt i fra laksefiske og masseuttak i tillegg til å være en del av samdrifta Grongmelk.
  Jordgrunnlaget består av mye god "Nams-jord" som gir brukbare avlinger for området. Arealene er lettdrevet og godt arrondert.
  Deler av jord og melkekvote er bundet opp mot Grong melk frem til 2035. Bruket har vært aktivt med i Grongmelk, og bruket eier 24 % av samdrift med buskap og maskiner, samt aksjer i eiendomsselskapet.

  Skoggrunnlaget er relativt godt med mye skog som nærmer seg hogstmodent stadie. Skogsterrenget er likevel noe kuppert og bratt og en må regne med lengre driftsvei på en del av teigene.
  Videre er det muligheter for å jakte elg.

  Namsen er en av Norges mest populære lakseelver og laksefisket har over lengre tid gitt gode inntekter til gården.

  På gården ligger det også et grustak som det ennå kan tas ut store volum med grus, samt at entreprenøreren leier tomta.

  Bygningene er preget av slit og elde og har en del vedlikeholdsbehov. Likevel vil det være et potensial i utleie i området.

  Totalt sett en eiendom med mange ben å stå på med et bredt og godt potenisale i sine ressurser.

  Bygninger

  Type, eierform og byggeår

  Landbrukseiendom Selveier, oppført i 1968
  Opplyst byggeår er for Våningshus.
  Byggeår for Kårstu er 1986, Skogåshuset 1958, Samdriftsfjøs 2010, driftsbygning 1971, gammelt driftsbygg 1904, redskapshus 1980, redskapshus 1975, garasje 1972, garasje 1965 og gammelt hus Berge ca. 1950.

  Bygninger og byggemåte

  Våningshus:
  Bolig oppført i 1968. Tradisjonell byggemetode for 60-tallet. Støpt grunnmur og dekke mellom kjeller og 1. etg. Vanlig bindingsverk med stående kledning. Takkonstruksjon oppført som sperretak, tekket med etternittplater.

  Kårbolig:
  Bolig oppført i 1986. Bygget er et arkitekttegnet hus med takkonstruksjon av sperretak og limtredragere.
  Ellers er boligen bygget med tradisjonelle løsninger med bindingsverk,15 cm isolasjon og stående kledning. Taket er tekket med takstein.

  Skogåshuset:
  Bolig oppført i 1958. Bindingsverk med takkonstruksjon i treverk. Takplater i stål. Kledd med stående bordkledning.
  Enden av huset mot vest er påbygd i 1974 og kårende mot øst er oppført i 1989.
  Kjeller er støpt på plassen. Det er kjeller kun under den midterste delen av bygget. Ringmur rundt resten av bygget.

  Samdriftsfjøs:
  Felles driftsbygning oppført i 2010.
  Bygningen er oppført i stålsperrer kledd med sandwichplater. 10 cm sandwich i vegg og 17 cm i tak. Tak er kledd med stålplater.
  Bygningen har også isolerte rulleport på 4 x 4 meter i endevegg mot vest, samt dører og vinduer på vegg. Det er styrt naturlig ventilasjon
  i mønet med ventiler på sidevegger. Hele fjøset er levert av Fjøssystemer AS i 2010.
  Bygningen står på en betongplate med kraftig bankett kledd med frostsikre fasadeplater.

  Driftsbygning:
  Driftsbygning med plansiloer oppført i 1971. Plasstøpt gjødselkjeller.
  Bygningen har 2 siloer tre mot øst med en kapasitet på omkring 400 kbm.
  Videre har bygningen en stor stålsilo med fylltømmer fra 1997.

  Gammel driftsbygning:
  Bygningen er oppført i 1904. Kjeller av murt stein under husdyrrom. Resterende deler av bygget står på steinmur.
  Melkerom mot øst og siloer mot nord ble oppført i 1970. Siloer i treverk med betonggulv.
  Låve oppført i stolpekonstruksjon kledd med enkel bordkledning på vegg og galvaniserte plater på tak.

  Redskapshus:
  Redskapshus oppført først på 1980-tallet.
  Bygningen står på betongplate, oppført i uisolert bindingsverk. Bygningen har 4 nylig renoverte skyveporter på henholdsvis 4 x 4 meter med overlapp. Inngangsdør på søndre side. Bygningen har innlagt strøm og brukes idag som lager og garasje.

  Redskapshus:
  Redskapshus oppført i 1975. Stolpekonstruksjon med pulttak. Takplater av stål, veggplater mot vest av stålplater. Resten av vegger er kledd med bordkledning. Betonggulv. 4 Skyveporter i fremside omkring 3 x 3,5 meter.

  Garasje:
  Garasje bak skogåshuset. Uisolert bygg med 2 vipperporter, 1 dør og 2 vanlige porter. uisolert stolpekonstruksjon. Tregulv, betonggulv i garasje.

  Garasje:
  Garasje oppført i 1965. Uisolert stolpebygg med stående låve- bordkledning og stålplater på tak. Støpt ringmur og jordgulv. 3 stk dobbelfløyet hengslede porter.

  Gammelt hus Berge:
  Bygningen er ikke befart grunnet snø på vei til huset. Bygningen er tidligere tider brukt som fritidsbolig.

  Informasjon er hentet fra Tilstandsrapporter utført av Andre Solberg, datert 26.05.2020 og Landbrukstakst utført av Einar Otto Ingulfsvand datert 20.05.2020. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapporter og Landbrukstakst.

  Arealer og fordeling per etasje

  Primærrom: 352 kvm, Bruksareal: 544 kvm, Bruttoareal: 613 kvm
  Gjelder for våningshus og kårbolig samlet på Grong.

  BYGNINGER PÅ GÅRDEN GRONG
  Våningshus: 180 kvm P-rom, 288 kvm Bra og 316 kvm Bta.
  Underetasje: 3 lagerrom.
  1. Etasje: stuer, kjøkken, VF, gang. WC, vaskerom.
  2. Etasje: 5 soverom, kontor, gang, bad/WC.
  Loft: Uinnredet med golv

  Kårbolig: 172 kvm P-rom, 256 kvm Bra og 297 kvm Bta.
  Kjeller: Solarium, Bad, Badstue, 2 trapperom, 4 lagerrom, Gang, Kjølerom.
  1. etg.: 2 soverom, 2 trapperom, VF, WC, Bad, Kjøkken,Gang, Stue.
  2. etg.: 2 soverom, Trapperom, WC, Stue, Gang, 2 lagerrom/boder.

  Skogåshuset: 335 kvm Bta.
  Kjeller: Trapperom med fyrkjel, matkjeller, hobbyrom, snekkerom, 2 lagerrom.
  1. etg.: Vindfang, kjøkken, stue, trapperom, dusj/vaskerom, wc, kontor, veranda.
  2. etg.: Gang, bad/wc, 4 soverom og hems over stue
  Kårenden: Vindfang/entra, vaskerom, bad, kjøkken, stue, soverom

  Samdriftsfjøs: 2 020 kvm Bta.
  1. etg.: Husdyrrom, tankrom, fôrsentral, smittesluse, omkledningsrom.
  2. etg.: Kontor, møte/pauserom.

  Driftsbygning: 538 kvm Bta.
  Kjeller: Det er gjødselkjeller under bygget og et kaldlager for potet.
  1. Etg.: siloer, fôrsentral, husdyrrom, melkerom.

  Gammel driftsbygning: 350 kvm Bta.
  1. etg.: Lagerareal. Tidligere fjøs.

  Redskapshus: 200 kvm Bta.
  1. etg.: Lagerareal.

  Redskapshus: 115 kvm Bta.
  1. etg.: Maskinlager.

  Garasje: 0 kvm Bta.
  Bygget er vurdert som kondemnabelt.

  Garasje: 75 kvm Bta.
  1. etg.: Lager.

  Gammelt hus Berge: 96 kvm grunnflate Bta.
  Huset er oppgitt til å være kondemnabelt og ubeboelig.

  Arealoppmåling er foretatt av takstmann.
  Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Rom defineres etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, selv om bruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter. Da det ikke foreligger en spesifikk definisjon av hva som er primære rom (P-ROM) og sekundære rom (S-ROM), vil benevnelsen av enkelte rom fastsettes etter skjønn.
  "Takstmannens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.norsktakst.no

  Møblering / utstyr

  Av hvitevarer medfølger kun eventuelt integrerte hvitevarer på kjøkken i Våningshus og Kårbolig, i den tilstand og beskaffenhet som de befinner seg i, uten ytterligere garantier.
  Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund gjeldende fra 01.01.2020 legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven.
  Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

  Standard

  Våningshus:
  Bygget har ikke gjennomgått noen oppgraderinger siden byggeår. Det er uisolerte koblede vinduer, orginal kledning og taktekking. Bad,
  toalett og kjøkken er også fra byggeår. Ny eier må påregne en god del påkostninger for å få boligen opp på ett mer moderne nivå.
  Boligen har anmerkninger på bla. vaskerom, bad/wc og vinduer og ytterdører. Det er innlagt fiber i bygningen.
  Innvendige overflater er stort sett uforandret siden bygget ble oppført.
  Golv: For det meste vinylbelegg i 1. etg. lakkert furugolv i 2. etg.
  Vegger: Trepanel og en del malte veggplater.
  Himling: Fleste rom har malte plater eller strie/duk. Noen rom med 60x120 type takess.

  Kårbolig:
  Det er ikke utført noen oppgraderinger på huset siden det ble bygget. Mange bygningsdeler har derfor passert sin forventede levetid, slik som drenering, bad, kjøkken, vinylbelegg, og vinduer for å nevne de viktigste.
  Bygningen fremstår fra byggeår uten videre renovering eller modernisering. Det er lagt fiber gjennom vegg i bygningen.
  Boligen har anmerkninger på fuktutslag i kjeller, membraner på våtrom.
  Vegger: For det meste ubehandlet panel, Møllerstupanel i 1. etg.
  Tak: I 1. etg. er det hvite takplater, 60x120. I 2. etg og kjeller er det panel i himlinger
  Gulv: i 1. etg. og kjeller er det vinylbelegg med unntak av våtrom som har keramiske fliser. I 2. etg. er det furugolv med unntakl av stue som har vegg-til-veggteppe.

  Skogåshuset:
  Enden av huset mot vest er påbygd i 1974 og kårende mot øst er oppført i 1989. Vinduer er byttet på hovedhuset i perioden 1980-2000.
  Nytt tak ble lagt i 1987. Det er flis på gulv i tilbygg ellers er det vinylbelegg på gulv, veggplater med malt tapet og strie, innertak av folierte sponplater. Oppvarming med elektrisitet og varmepumpe. Radiatorer og sentralfyringsanlegg er oppgitt å ikke være i drift.  I 2001 var det vannskade i kårleilighet som skal være utbedret, det er antydning til vannlekkasje i tak på våtrom i kårenden.
  Kjøkkeninnredning i hovedleilighet er hvit fra 1989.
  Hele bygningen er ikke befart innvendig, da arbeidere i Korona- karantene hadde flyttet inn i bygningen. Det er innhentet opplysninger fra grunneier, samt takst fra 2001. Kårende mot øst er befart innvendig. Det er ikke gjort noe med bygget siden nåværende eier overtok det, med unntak av en dør som er skiftet ut. Bordkledning er dårlig luftet og det er del råte i kledning i nedre deler. Videre er noen dører mot nord kledd med glava matter.
  Kjeller er støpt på plassen. Det er kjeller kun under den midterste delen av bygget. Ringmur rundt resten av bygget.
  Bygningen fremstår som fra 2001 uten videre renovering, jfr eier. Det er innlagt fiber i bygningen.

  Samdriftsfjøs:
  Fjøset fremstår svært tidsmessig, med god logistikk på arbeid, gjødsel, fôring/beiting. Fjøset har også en høy dyrevelferd og fremkommer i godt skikk og god teknisk tilstand etter nå, 10 års drift.
  Fjøset har en Lely A3 melkerobot og 2 kraftforstasjoner, samt kalvefôringsautomat fra Lely. Fôringsanlegget er levert av Felleskjøpet og er en Kuhn fullfôrmikser på 22 m3 med styring fra TKS. Hele fjøset fôres med et fôrband som henger 2,5 meter over fôrbrett. Ungdyr fôres med en skinnegående opphengt kraftfôrautomat. Bygningen har innlagt 400 volt fra egen trafo.
  Inne i fjøset er det skrapeareal på gummibelagte gulv, hvor en gjødselskraper med kjettingtrekk skraper gjødsla ned i en tverrenne på enden av husdyravdelingen. Her i fra pumpes gjødsla ut i kum. Kummen ligger sørvest for samdriftsfjøset og er på 2000 kbm. Denne er 4 meter djup og er plasstøpt av Vangstad AS.
  Fjøset har 98 liggebåser for større dyr (sinkyr og melkekyr) og har totalt plass til omlag 220 dyr. Alle dyr har liggebås, med unntak av småkalv som har liggeplattinger. Systemet i fjøset er et frivillig melkesystem uten venteareal. Melkeavdelingen har 2 kalvingsbinger og utskillingsareal.
  På melkeavdelingssiden er det 3 rekker med liggebåser, mens det på ungdyrsiden er 2 rekker med liggebåser. Fôrbrettet er lagt i midten med omkring 2 meters bredde slik at det også er mulig å fore med minilaster. På sør side av fjøset står det 2 stk Mafa 12 kbm kraftfôrsiloer. Det er lagt inn 2 kraftfôrslag i stasjoner. Det brukes ikke kraftfôr i fullfôr. Totalkvote for fjøset i 2020 er 527 000 liter.

  Driftsbygning:
  Bygningen fremstår i slik stand at den kan nyttes til husdyrdrift med et vesentlig påkost. Pr idag nyttes silobygget som lager. Plasstøpt gjødselkjeller, ca 2 meter djup under den midterste delen av driftsbygningen. Den siste 3 meteren mot vest i bygningen er det flyterenne ned i kjeller. Kjelleren har en rørings- og pumpesjakt på søndre side av kjeller.
  I husdyrommet er det 18 melkekubåser, 3 kvigbåser og 2 binger for kalv og ungdyr. Spalt i binger er byttet i 1987. Innredning fremstår som rusten og slitt. Det er antydning til tydelige sprikker inn til armering i flere betongdragere. I fjøset henger en skinnehengt- og gående kraftfôrautomat fra Felleskjøpet. Fôrbrettet er bredt nok til å fores med utlegger.
  Melkerommet er i vestre ende av bygget hvor melkeanlegg med Delaval milkmastere på skinnegang og automatisk vasking finnes. På vestre vegg er også kraftforsilo bygd inne i vegg. Melkeanlegget er fra 2000.
  Bygningen har 2 siloer tre mot øst med en kapasitet på omkring 400 kbm. Betonggulv er skadet av frostoppslag. I midten av bygget er det en fôrsentral, med rulleport og rampe ut mot gårdsplass.
  Videre har bygningen en stor stålsilo med fylltømmer fra 1997.

  Gammel driftsbygning:
  Melkerom mot øst og siloer mot nord ble oppført i 1970. Siloer i treverk med betonggulv, preget av forstspregning. Brukes i dag som lager for større kjøretøy. Husdyrrom er gjort om til lagerrom. Deler av bygget er idag utleid til lagerformål. Låvearealer og arealer mellom husdyrrom og siloer har tregulv.
  Låve oppført i stolpekonstruksjon kledd med enkel bordkledning på vegg og galvaniserte plater på tak. Takplatene ruster. Bygget har en del setninger og råte i de deler som står på ringmur. Kjeller er uegnet for lagring av gjødsel. I taksten forutsettes det en restverdi på bygningen som kan gjør at deler av den kan nyttes som lager.

  Redskapshus:
  Bygningen har innlagt strøm og brukes idag som lager og garasje. Bygningen fremstår funksjonell og i bra stand.

  Redskapshus:
  Bygget er preget av at frost og tæle har jobbet med det. Det er videre en bekk på baksiden av bygget som kan være flomutsatt. Det har vært innlagt strøm i bygningen, men det er brudd i kabel.
  Bygningen nyttes idag som lager for maskiner.

  Garasje:
  Bygningen er svært preget av frost.
  Bygget er vurdert som kondemnabelt med en symbolsk verdi.

  Garasje:
  Bygningen er sterkt preget av frost, vær og vind. Taket er salrygga. Bygningen brukes i dag som redskapslager.

  Gammelt hus Berge:
  Bygningen er ikke befart av takstmann grunnet snø på vei til huset. Kun utvendig besiktiget av eienddomsmegler.
  Huset er oppgitt til å være kondemnabelt og ubeboelig og det settes derfor en symbolsk verdi på bygningen.

  Informasjon er hentet fra Tilstandsrapporter utført av Andre Solberg, datert 26.05.2020 og Landbrukstakst utført av Einar Otto Ingulfsvand datert 20.05.2020. For nærmere informasjon om hver enkelt bygningsdel henvises til nevnte Tilstandsrapporter og Landbrukstakst.

  Oppvarming

  I Våningshus er det vedfyrt sentralfyr som forskyner både våningshus og kårbolig med vannbåren oppvarming med radiatorer samt i noen gulvsløyfer.
  I tillegg vedovner på stuer.
  Dersom det er rom i boligene som ikke har vegg- /fastmonterte ovner så følger det heller ikke med ovner i handelen for disse.
  Det er ikke for noen av eiendommens bygninger innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra brann/feievesen.

  Parkering

  Gode parkeringsmuligheter i tilpassede bygg og på egen tomt.
  Det er ikke spesielt tilrettelagt for lading av el-bil.

  Tomt

  Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

  Areal: 1 820 500 kvm, Eierform: Eiet tomt.
  Tomteareal er baasert på opplysninger gitt av Grong kommune, og må betraktes som ca. areal.

  Tun, jord og skog

  Dyrket mark:
  Dyrket mark består av i følge gårdskart av 194,3 daa fulldyrka jord og 41,7 dekar innmarksbeite
  Arealene fordeler seg på 8 hovedskifter pluss 2 arealer med innmarksbeite. Den fulldyrka jorda fordeler seg med fra sørvest ved fellesfjøs med 94,3 daa, 29 daa og 21 daa. Ved Namsen og E6 ligger det 2 striper som hver for seg er 6,2 og 9,6 daa. På nordre side av riksveien ligger det 3 skifter hvorav 2 henger så vidt sammen på 4,5 daa, 3,9 daa og 5,6 daa. Innmarksbeite ligger henholdsvis nord for gårdstun og øst for dyrka jord ved Berget på eiendomsteig øst i retning i Harran.
  Arealene fremstår i god stand med god arrondering nært driftsenter på eiendommen og fellesfjøs.
  Jfr de avtaler som ligger med samdrifta Grong melk er eiendommen forpliktet å selge nødvendig grovfôr til 2035, samt stille beite til rådighet. Noe areal, ca 60 daa fritt disponert er benyttet til kornproduksjon.
  Arealene er i hovedsak godt grøftet. En del av arealene har drensgrøfter fra 1960- og 70 tallet. Arealene har avskjæringsgrøfter som virker i god stand. Jordtype er mye sandholdig jord med noe moldinnblanding. Opp mot gårdstun og på arealene ved Berga er det tyngre jordtyper med større moreneavsetninger med stein og leire. Arealene er i hovedsak lettdrevet uten mye stein. Det er ikke oppgitt at det er spesielle problemer med verken flom eller tørke på arealene.
  Deler av arealene har vært produsert fôrkorn på. Produksjonen på arealet er i all hovedsak bygg. Normalavling på bygg har vært rundt 300 kg.
  Det er videre ingen planeringsarealer eller attraktive nydyrkingsarealer på eiendommen, en kan se for seg muligheter for etablering av mer beite på eiendommen.

  Skog:
  Skogbruksarealene består i hovedsak av 4 hovedteiger og 47 skogbestander.
  Skogbruksarealene ligger i delvis bratt og kupert sørhelling, med variasjon mellom hogstklasser og bonitet.
  Eiendommen har tilgang på skogsbilvei til deler av teigene. Vernskoggrense mot fjell går på omlag 270 moh.
  Skogbruksarealene består av 1249,1 daa, hvor av 329 daa er på høy bonitet, 302,6 daa er på middels bonitet og 617,5 daa er lav bonitet. 143,4 daa er uproduktiv skog. Eiendommen har utarbeidet skogsbruksplan fra 2017 (Foran) som viser en tilvekst pr år på 464 kbm, og en produksjonsevne på 350 kbm totalt. Pr daa er produksjonsevnen 0,35 m3/år. Totalt står det 7880 kbm gran på eiendommen (67 %) , 1294 kbm Furu og 2626 kbm lautrevirke på eiendommen (22 %). Kubikkmasse i (hogstklasse) HK 5 er 5306 kbm, HK 4 er 3355 kbm, HK 3 er 3138 kbm HK 2 og HK 1 er 0.
  Det er ikke registret større areal satt av til miljøregistreringer i skog (Mis figurer). Det er et lite areal med kystgranskog som kommer inn på vestre kant av teigen på Berget. Videre er det ikke registret areal med spesielle begrensninger i forhold til vern av biotoper eller arter. Tilveksten er 7,2 % i Hk3, 4,1 % HK4 og 1,8 HK5 %.
  Skogbruksarealene er befart med flyfoto og består i hovedsak av gran, og det er mye snart hogstmoden skog i hogstklasse 4 og mye hogstmoden skog i hogstklasse 5. Mesteparten av tilveksten er gran i hogstklasse 3 og 4, og en vil kunne påregne større uttak av på lang sikt. En må påregne at det er en del behov for tynning, lauvtrerydding og avstandsregulering på sikt.
  Årlig balansekvantum brukt i beregningen er satt ved et snitt på 350 kbm bar og lauv virke redusert for topp og råte, som tilfredsstiller produksjonsevnen i planen. Det står mye hogstmoden skog på eiendommen så en kan forvente noen større hogster den første 10 års perioden.

  Jakt:
  Jakta forvaltes gjennom Vestre Grong grunneierlaget som har totalt 65 795 daa og felte totalt 23 elger i 2019. Tellende areal på denne eiendommen er 1676 daa.
  Eiendommens inntekter fra elgjakta er på ca 3900 kr pr år.
  Verdien av jakt er funnet ved å vurdere nettopris på verdi av utleie vedr jakt og salg av kjøtt med fradrag for aktuelle kostnader.

  Laksefiske:
  Eiendommen grenser inn i mot lakseelva Namsen på omlag 1,9 km av elvestrekningen. Eiendommen er med i Namsenvassdragets elveierlag og er en del av Grong valdet. Gården Grong har 1/3 av utbytte fra Grong valdet, og de årlige nettoinntektene fra utleie av laksefiske er omkring 79 000 kr.
  Verdien av fiske er funnet ved å vurdere nettopris på verdi av utleie salg av laksefiske med fradrag for aktuelle kostnader.

  Grustak:
  I teigen ved Steinsåa 2,5 km sør for hovedteigen ligger det et grustak som er i aktiv drift. Det er også tatt ut betydelig masser fra dette uttaket i forbindelse med utbedring av veier i område de senere år.
  Det foreligger en driftsplan på grustaket, datert 22.08.2019, utarbeidet for Glømmen eiendom AS som er ansvarlig entreprenør. Pr dags dato tas det ut masser i grustaket som ligger på naboeiendom, men grunneier har både tomteleie og utleie av lager som utgjorde omkring 18 000 kr i 2019. Planen viser et behov for å ta ut omkring 10 000 kbm i året, men markedet og uttaket vil svinge fra år til år. Grustaket drives nå på kote 50-52, men ved ny runde startes det på kvote 37 vestfra i grustaket som vil gi eiendommen en betydelig økning av inntekter fra masseuttak.
  På det meste de siste 5 år er det tatt ut masse for omkring 180 000 kr i året. Gjenstående masser er omkring 300 000 kbm i kote 37 på gnr. 30 bnr. 3.
  Verdien av grustaket er funnet ved å vurdere en årlig nettoverdi av grustaket de siste 5 år.

  Melkekvote:
  Bruket har en melkekvote på 107 947 liter som leies ut igjennom samdriftsavtalen med Grongmelk DA med 0,50 kr/pr liter.
  Kvoten er bundet i samdrifta til 2035. Avtalen kan deretter sies opp med 1 års varsel eller forlenges med 5 nye år.
  Takstmannen har forutsatt et 15 års perspektiv på utleie av melkekvoten med basis i at kvoten ikke kan gjøres omsettelig før etter 15 år.
  Hensyntatt statlig og markedsmessig pris, og andel, er melkekvotens verdi beregnet med diskontert verdi ved 7 % rente til 5 kr/l x 107 947 liter. Dersom melkekvoten hadde vært avtalemessig omsettelig pr idag er verdien av melkekvoten vesentlig høyere. I statens oppkjøpsordning for 2020 er prisen for Trøndelag satt til 14 kr/l.

  Samdrift:
  Samdrifta er organisert med AS som eiendomsselskap og DA som driftsselskap, og består totalt av 5 deltagere. Av disse er 3 aktive deltagere og pr. nå er eier av Gården Grong passiv deltager i samdrifta.
  Samdrifta skal godkjenne ny deltager i Samdrifta ved eiendomsoverdragelse av Gården Grong, og ny eier kan fortrinnsvis gå inn som passiv deltager hvis de øvrige deltagere i samdrifta finner det ønskelig.
  Selskapsavtalen for samdrifta har også øvrige bestemmelser, for nærmere informasjon kontakt eiendomsmegleren.

  Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp

  Gnr 30 Bnr 3:
  Offentlig veg, vann og avløp. Det er private stikkledninger frem til offentlig nett.
  Gnr 30 Bnr 4:
  Offentlig veg, vann og avløp. Det er private stikkledninger frem til offentlig nett.
  Gnr 31 Bnr 6:
  Privat veg og vann. Har ikke avløp.
  Opplysninger innhentet hos Grong kommune.

  Reguleringsplan

  Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel og området er avsatt til LNF-område.

  Kulturminner og fredninger

  Det er pr idag ingen kjente verneplaner på eiendommen. Av registreringer med særlig betydning finner vi viktig kystgranskog med stående og liggende død ved og et gravfelt på 31/6 registrert som arkeologisk minne.

  Informasjon om odelsloven, konsesjonsloven og jordloven

  Denne eiendommen er blant annet underlagt odelsloven, jordloven og konsesjonsloven.

  Det foreligger odel på eiendommen, men alle kjente odelsberettigede har sagt fra seg sin løsningrett.

  Når det er odel på eiendommen, betyr det at odelsberettigede etter loven (i praksis nærmeste slektninger) kan kreve å løse eiendommen på odel innen 6 måneder etter tinglysning av skjøtet. Deretter holdes det odelstakst for å fastsette løsningssummen. Kjøper har risikoen for eventuelle odelsløsning og må akseptere den odelstakst som da fastsettes. Kjøper vil således få eventuell gevinst ved en odelsløsning, likeledes som han/hun må bære eventuelt tap.
   
  Det er videre konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven på eiendommen. Det er den enkelte kommune som er rett konsesjonsmyndighet. I konsesjonsbehandlingen legges det særlig vekt på:

  1. At kjøper skal oppfylle sin boplikt. Innflytting i boligen på gården skal skje senest ett år etter tinglysning av skjøte og deretter må man bebo eiendommen i minst 5 år etter dette.
   
  2. At eiendommen driftes. Arealer med dyrket mark skal holdes i hevd, altså dyrkes videre hvilket også følger av jordlova. Ofte vil utleie av jorda til en nabobonde vil være tilstrekkelig.
   
  3. Den avtalte prisen må tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er dette som kalles priskontroll hvor kommunen i praksis vurderer hvorvidt den avtalte prisen mellom kjøper og selger ligger på et riktig nivå.

  Det er Kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon i henhold til konsesjonslovens §9 både med hensyn til priskontroll, drift og botid. Bud med forbehold om konsesjon vil ikke bli godtatt av selger. Etter bud aksept og påfølgende kontraktsmøte forplikter kjøper seg til samtidig å søke konsesjon på eiendommen. Dersom konsesjonsmyndigheten i den respektive kommunen fatter et negativt konsesjonsvedtak plikter kjøper å påklage dette til fylkesmann, alternativt å rette seg etter de pålegg konsesjonsmyndighetene gir. Uavhengig av hva endelig konsesjonsvedtak blir, har kjøper ingen rett til å kreve prisavslag fra selger. Avtalt kjøpesum må betales fullt ut i henhold til kjøpekontraktens overtakelsesdato. I ytterste konsekvens kan et negativt konsesjonsvedtak innebære at kjøper må foreta et videresalg av eiendommen. Kjøper vil da måtte må bære et økonomisk tap.
   
  Alle landbrukseiendommer er også omfattet av jordlovens bestemmelser. Dette innebærer at det er driveplikt og at det gjelder et forbud mot deling av gården. Dette gjelder også selv om eiendommen består av flere bruksnumre.
   
  Spørsmål om odel, bo- og driveplikt, konsesjon og delingsforbudet kan rettes til oppdragsansvarlig

  Servitutter og heftelser i grunnbok

  Gnr 30 Bnr 3:

  1868/900010-1/69  Utskifting   
  21.03.1868 
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1868/900011-1/69  Utskifting   
  21.03.1868 
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1869/900011-1/69  Utskifting   
  04.12.1869 
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1939/703-1/69  Bestemmelse om vannrett  
  03.05.1939 
  rettighetshaver:Knr:5045 Gnr:30 Bnr:14  
  Bestemmelse om salg og reklame m.v. for bensin og
  oljeprodukter.
  Med flere bestemmelser

  1950/990039-1/69  Elektriske kraftlinjer  
  28.07.1950 
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1960/3548-1/69  Erklæring/avtale  
  09.11.1960 
  Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i
  forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1972/870-1/69  Erklæring/avtale  
  16.02.1972 
  Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.

  1997/4746-1/69  Erklæring/avtale  
  15.08.1997 
  Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
  Med flere bestemmelser

  2013/698639-2/200  Erklæring/avtale  
  21.08.2013 
  Rettighetshaver:GRONGMELK DA  
  Org.nr: 994787098
  Forpliktelse til å være tilsluttet Grongmelk DA
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2014/130593-3/200  Jordskifte  
  14.02.2014 
  Sak:1700-2008-0022 Namsen
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Gnr 30 Bnr 4:

  1868/900010-1/69  Utskifting   
  21.03.1868 
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1868/900011-1/69  Utskifting   
  21.03.1868 
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1869/900011-1/69  Utskifting   
  04.12.1869 
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1898/900050-1/69  Utskifting   
  19.02.1898 
  Laksvall
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1928/900181-1/69  Elektriske kraftlinjer  
  22.12.1928 
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1954/1256-1/69  Elektriske kraftlinjer  
  03.05.1954 

  1960/3548-1/69  Erklæring/avtale  
  09.11.1960 
  Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i
  forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1963/168-2/69  Festekontrakt - vilkår  
  21.01.1963 
  Gjelder matrikkelenhet: Knr:5045 Gnr:30 Bnr:4 Fnr:3
  ÅRLIG AVGIFT NOK KR 50,-.
  FESTETID 50 ÅR. FORBUD MOT OVERDRAGELSE. DIV. BEST..
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1984/1296-1/69   ** Diverse påtegning  
  20.02.1984 
  Forlengelse av festetid til 1.4.2000

  1998/3048-1/69   ** Diverse påtegning  
  19.06.1998 
  Festetiden forlenges til 01.04.2013

  1972/871-1/69  Erklæring/avtale  
  16.02.1972 
  Rettighetshaver: Televerket
  Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.

  1972/990057-1/69  Rettsbok  
  04.10.1972 
  Sak 13/60,Den store overføring i Namsenvassdraget.
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1978/4773-1/69  Erklæring/avtale  
  16.06.1978 
  Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse
  av denne eiendom
  Vegvesenets betingelser vedtatt

  1978/10505-1/69  Erklæring/avtale  
  12.12.1978 
  Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse
  av denne eiendom
  Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
  Vegvesenets betingelser vedtatt

  1987/5297-1/69  Erklæring/avtale  
  09.07.1987 
  Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse
  av denne eiendom
  Vegvesenets betingelser vedtatt

  1988/2041-2/69  Bestemmelse om veg  
  09.03.1988 
  rettighetshaver:Knr:5045 Gnr:30 Bnr:33  
  Elektriske kraftlinjer

  1993/1344-1/69  Erklæring/avtale  
  15.03.1993 
  Det ska ikke produseres kumelk el. geitmelk i tiden fra
  140193 til 0101 år 2000, ei heller startes eller foretas
  utvidelse av kraftforbaserte produksjoner (svin, fjørfe)
  i samme tidsrom.
  Div.best.
  Gjelder denne registerenheten med flere

  2010/13378-1/200  Erklæring/avtale  
  08.01.2010 
  Rettighetshaver:TENSIO TN AS  
  Org.nr: 988807648
  Overenskomst om plassering av transformatoranlegg med tilhørende apparater og kabelføringer m.v

  2014/130593-3/200  Jordskifte  
  14.02.2014 
   Sak:1700-2008-0022 Namsen
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Gnr 30 Bnr 44:

  Ingen servitutter registrert.

  Gnr 30 Bnr 45:

  1989/10620-1/69  Rettighet  
  18.12.1989 
  Rettighetshaver:Flått Otto  
  Fnr:
  LEIEAVTALE
  O. Flått leier 10 da dyrka jord i 10 år fra 1.5.1989.
  Forøvrig en rekke vilkår
  Overført fra: 5045-30/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1993/5584-2/69  Erklæring/avtale  
  30.08.1993 
  Opsjon på kjøp/bygsel av eiendommen
  Rettighetshaver:ARNE OKKENHAUG EFTF PÅL OKKENHAUG
  Foretaksnr.954912159
  Skal nyttes til bensinstasjonsdrift
  Årlig avgift kr. 25.000,-.
  Gjelder i 3 år med muligheter til forlengelse
  Med flere bestemmelser
  Overført fra: 5045-30/1
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Gnr 31 bnr 6:

  2019/655124-1/200  Jordskifte  
  11.06.2019 21:00 
  SAK 18-147908REN-JSTE FOSSLAND
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Gnr 33 Bnr 9:

  1928/900185-1/69  Elektriske kraftlinjer  
  22.12.1928 
  Gjelder denne registerenheten med flere

  1954/3811-2/69  Bestemmelse om vannrett  
  15.12.1954 
  rettighetshaver:Knr:5045 Gnr:33 Bnr:23  
  Bestemmelse om vann/kloakkledning
  Bestemmelse om veg
  Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.

  2019/655124-1/200  Jordskifte  
  11.06.2019 21:00 
  SAK 18-147908REN-JSTE FOSSLAND
  Gjelder denne registerenheten med flere

  Ovennevnte servitutter hefter ved grunnbøker på eiendommen. Megler har innhentet kopi av tilgjengelige servitutter fra Statens Kartverk og disse ligger vedlagt i salgsoppgaven sammen med eiendommens grunnbok, med unntak av 2014/130593-3/200  Jordskifte , denne kan sees hos megler / oversendes av megler ved henvendelse.

  Ferdigattest

  Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, og kommunen opplyser at det verken finnes ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommens bygninger. I henhold til ny plan- og bygningslov gjeldende fra 1. juli 2015, jf § 21-10 femte ledd utstedes det ikke ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.
  Grong kommune har tegninger for noen av eiendommens bygninger, disse ligger vedlagt i salgsoppgaven.

  Økonomiske forhold

  Prisantydning

  7 430 000,-

  Takst / tilstandsrapport

  Utført av : Einar Otto Ingulfsvand Takstdato : 20.05.2020 Markedsverdi : 7 430 000,- Formuesverdi : 335 903,- Formuesverdi pr. : 31.12.2018

  Energiforbruk og energimerking

  Våningshus: Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter G
  Kårbolig: Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter F

  Forsikring

  Gjensidige

  Kommunale avgifter

  Kr. 27 470,71 pr. år Inkluderer renovasjon, branntilsyn/feiing, vann- og avløpsgebyr og eiendomsskatt. Oppgitt gebyr for vann og avløp er for fastgebyr. I tillegg kommer gebyr for vannforbruk.

  Formuesverdi

  Gnr 30 Bnr 3: 335 903,- pr 31.12.2018
  Gnr 30 Bnr 4: 261 603,- pr 31.12.2018
  Gnr 30 Bnr 44: Skatteetaten har ikke satt formuesverdi.
  Gnr 31 Bnr 6: Skatteetaten har ikke satt formuesverdi.
  Gnr 33 Bnr 9: Skatteetaten har ikke satt formuesverdi.
  Gnr 30 Bnr 45: Skatteetaten har ikke satt formuesverdi.

  Pliktig medlemsskap i velforening/sameie

  Kjøper forplikter seg til å følge de til enhver tids retningslinjer for samarbeid og eventuelt sin andel av økonomiske kostnader for vedlikehold av felles privat gårdsvei.

  Utleie

  Selger har muntlig leieavtale for utleie av hovedleilighet i Skogåshuset med deler av garasjebygning for kr 9 000,- pr. måned i husleie.
  Leien er inklusive strøm.
  Det er ingen spesielle oppsigelsesklausuler avtalt.

  Det gjøres oppmerksom på utleiers plikt til å radonmåle utleieenheter. Krav om at radon skal være målt trår i kraft fra og med 01.01.2014. Målt årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Selger har ikke foretatt radonmåling. Interessenter gjøres oppmerksom på at det som resultat av fremtidige målinger, vil kunne bli nødvendig å treffe radonreduserende tiltak. Slike eventuelle tiltak vil da måtte bekostes og utføres av kjøper.

  Oppgjør

  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Annet

  Arealangivelser i salgsoppgaven

  Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).

  Andre opplysninger

  Det er ikke for noen av eiendommens bygninger innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.
  Ved overtakelse av eiendommen blir våningshuset ryddet og rengjort. Øvrige bygninger og utearealer overtas slik det fremstår på visning og vil ikke bli ryddet eller rengjort ut over dette. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han selv ønsker av Løsøre, maskiner, redskaper og antikviteter. Dette gjelder også frittstående hvitevarer.

  Antikk og Løsøre

  I Landbruksdirektoratets søknadsskjema for konsesjon finnes et eget punkt for løsøre, pkt. 7. Til forskjell fra en ordinær enebolig selges ofte en landbrukseiendom med en del løsøre, maskiner og redskaper, samt antikviteter/ gamle bruksgjenstander, som medfølger gårdsbruket. Kjøper skal ikke betale dokumentavgift av denne delen av kjøpet, ei heller skal selger kapital beskattes. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter skal reguleres i en egen kontrakt mellom kjøper og selger uavhengig om det anses som en del av kjøpstilbudet kjøper har gitt på eiendommen, eller om det kommer i tillegg til kjøpstilbudet på eiendommen. Selger har full bestemmelsesrett over hva slags løsøre som kan følge gården og hva som eventuelt skal komme tillegg. Løsøre, maskiner, redskap og antikviteter som kommer i tillegg til kjøpesummen for eiendommen kan kjøper selv velge om han/hun skal godta eller ikke. Fastsettelse av pris for løsøre, maskiner redskap og antikviteter er utenfor meglers kompetanseområde og må derfor avtales direkte mellom kjøper selger på lik linje som om det skulle blitt annonsert i markedet, eksempelvis på finn.no. Eventuelt kan partene engasjere uavhengig fagkyndig personell til taksering av objektene. Megler kan forøvrig bistå med kontrakt i henhold til det partene har blitt enige om.

  Besetning / Maskiner

  Besetninger og maskiner vil komme i tillegg til kjøpesum for gården.
  Takst vil bli utført.
  Besetning tilhørende selger av Gården Grong inngår i samdrifta. Ved salg av eiendommen vil kjøp av besetninga komme som tillegg til kjøpesum, styrt etter bestemmelser i selskapsavtalen for samdrifta.

  Boligselgerforsikring

  Selger har tegnet eierskifteforsikring. Denne dekker selgers ansvar etter avhendingsloven oppad til salgssum, begrenset til kr. 10 mill. Forsikringen dekker ikke verditap som følge av forekomst av insekter. Selger har utarbeidet et egenerklæringsskjema som ligger vedlagt salgsoppgave, og kjøper oppfordres til å gjøre seg kjent med denne.

  Budgivning

  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av Bank ID. Selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er budgiver klar over at budet er bindende for når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Ved innsendelse av bud på eiendommen til megler bekrefter budgiver at den skriftlige salgsoppgaven, pdf. dokument eller trykket salgsoppgave, er gjennomlest og forstått.

  Overtagelse

  Avklares i forbindelse med budgivning.

  Solgt 'som den er'

  Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

  Lov om hvitvasking

  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, harhan plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.